Αθήνα: (210) 778.2401 - Βασ. Σοφίας 84 | Θεσσαλονίκη: (2310) 226.531 - Παύλου Μελά 18 & Τσιμισκή

4W & ECDL Standard

Ενότητες ώρες διδασκαλίας
ECDL Standard (7 Ενότητες)
54
Διαδικτυακή Συνεργασία (Online Collaboration)
3

Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων (Windows)

3

Eπεξεργασία Κειμένου (Word)

12

Yπολογιστικά Φύλλα (Excel)

9

Βάσεις Δεδομένων (Access)

15

Παρουσιάσεις (PowerPoint)

6

Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet & Online Essential)

6

ECDL Εξετάσεις Κάθε Παρασκευή
Στη 4W (fourW) μπορείτε να δώσετε εξετάσεις ECDL
ανεξάρτητα από το πού παρακολουθήσατε πρόγραμμα προετοιμασίας.