Αθήνα: (210) 778.2401 - Βασ. Σοφίας 84 | Θεσσαλονίκη: (2310) 226.531 - Παύλου Μελά 18 & Τσιμισκή

Τι είναι το ECDL Standard

Ανάλυση και Πληροφορίες

Το ECDL Standard αποτελεί μια αναγνωρισμένη πιστοποίηση βασικών γνώσεων και χρήσης Η/Υ. Για την απόκτηση του, κάθε υποψήφιος καλείται να ολοκληρώσει με επιτυχία τις εξής επτά (7) ενότητες:

ECDL STANDARD  - Ενότητα 1. Διαδικτυακή Συνεργασία (Online Collaboration)
Η ενότητα αυτή παρουσιάζει τις έννοιες και τις δεξιότητες που σχετίζονται με τη ρύθμιση και τη χρήση διαδικτυακών εργαλείων παραγωγής και συνεργασίας/συνεργατικών εργαλείων (online collaborative tools), όπως εργαλεία σχετικά με: αποθήκευση (storage), παραγωγικότητα (productivity tools), ημερολόγια (calendars), μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media), διαδικτυακές συσκέψεις (web meetings), μαθησιακές πλατφόρμες (learning environments) και τεχνολογία κινητών συσκευών (mobile technology).

ECDL STANDARD  - Ενότητα 2. Χρήση Υπολογιστή & Διαχείριση Αρχείων (Windows)
Το γνωστικό αντικείμενο της ενότητας αυτής είναι ο χειρισμός ενός Η/Υ σε επίπεδο στοιχειωδών εφαρμογών και λειτουργικού συστήματος. Πιο συγκεκριμένα, ο υποψήφιος καλείται να αποδείξει ότι γνωρίζει να κινείται και να εργάζεται αποτελεσματικά στην επιφάνεια εργασίας ενός Η/Υ, να διαχειρίζεται και να οργανώνει αρχεία, να αντιγράφει, να μετακινεί και να διαγράφει υποκαταλόγους και φακέλους.Επιπλέον,η ενότητα αυτή θέτει το υπόβαθρο των βασικών εννοιών και δεξιοτήτων σχετικά με τη χρήση συσκευών (devices), τη δημιουργία και διαχείριση αρχείων, τη χρήση δικτύων (networks) και την ασφάλεια δεδομένων (data security).

ECDL STANDARD  - Ενότητα 3. Επεξεργασία Κειμένου (Word)
Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να πραγματοποιεί βασικές λειτουργίες που σχετίζονται με τη δημιουργία, επεξεργασία και ολοκλήρωση ενός εγγράφου έτοιμου προς χρήση. Ο υποψήφιος θα ασχοληθεί επίσης με προηγμένες εφαρμογές όπως είναι η δημιουργία πινάκων, η χρήση εικόνων και γραφικών μέσα σε ένα έγγραφο, η εισαγωγή αντικειμένων και η συγχώνευση αλληλογραφίας.

ECDL STANDARD  - Ενότητα 4. Υπολογιστικά Φύλλα (Excel)
Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να χειριστεί τις βασικές εφαρμογές των υπολογιστικών φύλλων όπως π.χ., μαθηματικές πράξεις με τη χρήση συγκεκριμένων τύπων και συναρτήσεων, αλλά και πιο εξειδικευμένες εφαρμογές, όπως είναι η δημιουργία γραφημάτων ή η εισαγωγή αντικειμένων.

ECDL STANDARD  - Ενότητα 5. Χρήση Βάσεων Δεδομένων (Access)
Η ενότητα αυτή επιτρέπει στους υποψήφιους να κατανοούν κάποιες από τις βασικές έννοιες των βάσεων δεδομένων και να επιδεικνύουν την ικανότητά τους στη χρήση μιας σχετικής εφαρμογής. Αυτό περιλαμβάνει τη δημιουργία και την τροποποίηση πινάκων, ερωτημάτων, τύπων και αναφορών και την προετοιμασία αποτελεσμάτων έτοιμων προς διακίνηση, καθώς και την ανάκτηση και το χειρισμό πληροφορίας από μια βάση δεδομένων με τη χρήση ερωτημάτων και εργαλείων ταξινόμησης.

ECDL STANDARD  - Ενότητα 6. Παρουσιάσεις (PowerPoint)
Στη ενότητα αυτή ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να συνθέτει, να επεξεργάζεται και να ολοκληρώνει μια παρουσίαση χρησιμοποιώντας τις ικανότητές του στη χρήση εργαλείων για τη δημιουργία παρουσιάσεων. Οι παρουσιάσεις αυτές θα πρέπει να είναι σε τέτοια μορφή ώστε να γίνονται κατανοητές από διάφορες ομάδες ανθρώπων. Οι παρουσιάσεις αυτές καλό είναι να συνοδεύονται από ειδικά εφέ, γραφήματα ή διαγράμματα.

ECDL STANDARD  - Ενότητα 7. Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet)
Η ενότητα αυτή παραθέτει τις βασικές έννοιες και δεξιότητες που σχετίζονται με την περιήγηση στο Διαδίκτυο, την αποτελεσματική αναζήτηση πληροφοριών, τη χρήση διαδικτυακής επικοινωνίας και τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να:

  • Κατανοεί τις έννοιες και την ορολογία που σχετίζεται με την περιήγηση στο Διαδίκτυο και ασφάλεια στο Διαδίκτυο.
  • Χρησιμοποιεί το φυλλομετρητή ιστού (web browser) και διαχειρίζεται τις ρυθμίσεις της εφαρμογής, τα αγαπημένα (bookmarks), και τα αποτελέσματα της περιήγησης.
  • Αναζητά αποτελεσματικά πληροφορίες στο Διαδίκτυο και αξιολογεί κριτικά το διαδικτυακό περιεχόμενο.
  • Κατανοεί τα βασικά θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και προστασίας δεδομένων.
  • Κατανοεί τις έννοιες εικονικές κοινότητες, επικοινωνία και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
  • Στέλνει, λαμβάνει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να διαχειρίζεται τις ρυθμίσεις του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  • Οργανώνει και αναζητά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και να χρησιμοποιεί ημερολόγια (calendars).